Modern architektúra

Rendszerünk sikeresen ötvözi az objektum alapú technológiát az
ERP rendszerekben egyeduralkodó relációs adatbázis-kezelési
metodikákkal. Ez a felépítés és a ráépülő megjelenítés többek
között biztosítja a kapcsolódó adatok közötti azonnali átjárást, a
tetszőleges mélységig történő lefúrást.

A rendszer alapjaiban modulokra és azokon belül ún. objek-tumokra épül. Akármilyen adatokról beszélünk (törzs-adat, bizonylat vagy kimutatás eredmény-halmaz), közös alapokon kapcsolódnak egymáshoz és közös módon paraméterez-hetőek. A kiforrott és mindenre kiterjedően alkalmazot belső szabvány biztosítja a rendszer stabilitását.
Az objektum orientált modern architektúra lehetővé teszi az újabb modulok, funkciók és az egyedi igények gyors imple-mentációját és teljes mértékű integrációját a rendszerhez.

Architektúránk jellemzői:

  • MySQL adatbázis.
  • Java-alapú vastag kliens.
  • Objektum-orientált struktúra.
  • Java-alapú nyomtatási motor (JasperReports).